Almal kan Help

’n Uitreikaksie deur ’n personeellid van Exceed Somerset-Wes – om truie vir ’n skool in Belhar bymekaar te maak – het binne ’n maand tot ’n yslike donasie van klere en Bybels gegroei.

Symphony Primêre Skool

In Julie vanjaar het Louise Botha die roeping ontvang om ’n skool in nood te ondersteun. Die meeste van die 750 leerders van die Symphony Primêre Skool in Belhar kom uit arm huishoudings en het min of geen skoolklere.

Louise het van e-pos gebruik gemaak om ’n eenvoudige “borg-’n-trui-projek” van stapel te stuur. Binne drie dae het sy genoeg anonieme donasies ontvang om 69 truie te koop! Dit was egter net die begin: toe sy die skool ’n maand later, op 20 Augustus, besoek, kon sy die volgende aan hulle oorhandig: 200 serpe, 17 pare skoolskoene, 69 skooltruie, 21 pare sokkies, 750 Kinderbybels en genoeg koeldrank en lekkergoed vir elke leerder.

“Ek het weer eens besef: die Here werk nie op klein skaal nie; wanneer Hy voorsien, doen Hy dit in oorvloed!” sê Louise. “Ek het gegaan om die kinders van truie te voorsien, maar toe skep Hy vir my die geleentheid om die Woord aan hulle te bedien, volgens die opdrag in Matt. 28:19. Ek glo dít was my eintlike opdrag; die truie was die deur wat Hy oopgemaak het sodat ek die Woord aan hulle kon bedien.”

“My gebed is dat ons almal die nood om ons sal raaksien: liggaamlike nood, maar ook die honger na die bediening van die Woord.”