Latest News

Oordraagbare Korting Tussen Eggenote Se Boedel

Posted in ,

Ingevolge Artikel 4 van die Boedelbelastingwet No 45 van 1955 word sekere aftrekkings (sg. kortings) van die netto waarde van ’n boedel toegelaat ten einde die finale waarde van ’n boedel vir belastingdoeleindes te bepaal. Hierdie Artikel is onlangs gewysig. Die meeste mense is vertroud met die volgende twee kortings: korting vir alle eiendom wat…

Read More

Slagoffers Van Gesinsgeweld Baat By Gholfdag

Posted in ,

Tenk Loubser (Kaapstad) Ingelyf het onlangs ’n gholfdag ondersteun wat gehou is ten bate van Huis Jabes, ’n plek van veiligheid vir vroue en kinders wat slagoffers van gesinsgeweld is. Huis Jabes, wat sy deure op 1 Junie 2008 oopgemaak het, is die eerste begunstigde van die nuwe S.O.S Trust wat deur die Sakekamer van…

Read More

Tips: exchange control & local borrowing restrictions

Posted in ,

Many companies are finalising their financial statements for the year ended 28 February 2009, while previous exchange control approvals for local borrowings by ‘affected persons’ expire on 31 August 2009.

Read More

Estate duty: Pay less by giving more

Posted in ,

One of the most important reasons for a proper estate plan is to minimise estate duty and any possible capital gains tax liability.

Read More

Interne oudit voeg waarde toe

Posted in ,

Een van die belangrikste wysigings aan die Maatskappywet wat gedurende die jaar in werking getree het, is die vrystelling van statutêre oudit vir maatskappye wat nie as openbare weldaadsorganisasies (non-public benefit organisations) geklassifiseer is nie.

Read More

Joshua Foundation

Posted in ,

Tenk Loubser (Cape Town) recently made a donation to the Joshua Foundation in support of its community projects. The Foundation has developed a mentorship programme which uses rugby skills complemented by a strong life skills component as a medium to encourage youth to reach their full potential.

Read More

Financial planning for women

Posted in ,

“South Africa’s happiest women are married, child-free and self-employed.” (Well, there are always exceptions!)

Read More

TLA offers CIMA training

Posted in ,

Tenk Loubser & Associates (Cape Town) Inc now offers training for candidates who wish to qualify for the CIMA Advanced Diploma in Management Accounting (NQF 6).

Read More

Corporate social investments and tax

Posted in ,

Do you wish to make a corporate social investment (such as a bursary scheme for underprivileged persons), but don’t know whether it will qualify for a tax deduction?

Read More

Fietsryers trap ten bate van gestremdes

Posted in ,

Van die deelnemers aan vanjaar se Pick n Pay Argus-fietstoer gaan hul fietswiele ten bate van die Chaeli-veldtog vir gestremdes laat sing.

Read More

Audit & Accounting

Tax & Advisory

HR & Recruitment