Bookmark : https://www.exceed.co.za/news/studiebeurse-deur-werkgewers/?id=12&entryId=79
Skip to : [Content] [Navigation]
 • Big enough to count, small enough to care

  Big enough to count, small enough to care
 • Integrity forms the backbone of our business

  Integrity forms the backbone of our business

News

Back to News

Studiebeurse deur werkgewers

18 Feb 2009

Sonja FrankDeur Sonja Frank

Studiebeurse wat deur werkgewers aan hul werknemers – of dié se familielede – toegestaan word, is vrygestel van inkomstebelasting.

Artikel 10 van die Inkomstebelastingwet bepaal dat werknemers vrygestel word van inkomstebelasting op studiebeurse wat hulle van werkgewers ontvang. Die enigste voorwaarde is dat werknemers hul werkgewers terugbetaal indien hulle hul studies staak vir redes wat nie die dood, beserings of ernstige siekte insluit nie.

Beurse kan voorsiening maak vir die volgende uitgawes: onderriggelde, registrasiefooie, eksamenfooie, boeke, toerusting soos sakrekenaars, verblyf, etes en vervoer.

In die geval van ’n werknemer wat nie meer as R100 000 per jaar verdien nie, kan ’n studiebeurs ten bedrae van soveel as R10 000 aan die persoon se familielid toegestaan word sonder dat dit as deel van die werknemer se inkomste beskou word.

Met dié vrystelling in die Inkomstebelastingwet wil die SAID die investering van werkgewers in werknemers se opleiding en opvoeding – en dié van hul familielede – aanmoedig.

Persone of instansies wat studiebeurse aan behoeftige mense in die algemeen beskikbaar wil maak, kan ’n trust oprig en om Publieke Weldaadsorganisasiestatus aansoek doen. So ’n trust moet oor minstens drie onafhanklike trustees beskik ten einde die trust se doelstellings uit te voer. Indien die SAID dit goedkeur, kan alle skenkings wat aan so ’n trust gemaak word, kwalifiseer as ’n aftrekking vir inkomstebelastingdoeleindes.

Vir verdere inligting, skakel Sonja Frank by die Stellenbosch-kantoor by tel. 021 882 8140 of sonja@exceed.co.za.

  View Archives


  Johannesburg

  Tel: +27 (0) 87 985 0935
  infojhb@exceed.co.za

  London, UK

  Tel: +44 (0) 1784 439 955
  www.exceeduk.co.uk

  Somerset West

  Tel: +27 (0) 21 852 0382/4
  swest@exceedsw.co.za

  Cape Town

  Tel: +27 (0) 21 915 6666
  tygervalley@exceed.co.za

  Paarl

  Tel: +27 (0) 21 872 7118
  paarl@exceed.co.za