Bookmark : https://www.exceed.co.za/news/was-dit-trevor-manuel-se-laaste-begrotingsrede/?id=12&entryId=78
Skip to : [Content] [Navigation]
 • Big enough to count, small enough to care

  Big enough to count, small enough to care
 • Integrity forms the backbone of our business

  Integrity forms the backbone of our business

News

Back to News

Was dit Trevor Manuel se laaste begrotingsrede?

18 Feb 2009

deur Tenk Loubser

Soos verwag is, het mnr. Trevor Manuel ’n neutrale begrotingsrede gelewer. Gegewe die wêreldwye ekonomiese krisis en die huidige politieke omstandighede in Suid-Afrika, kon die begrotingsrede nie mense se verbeelding aangryp nie.

Van kreatiewe belastinghervorming is daar weinig sprake. In die lig van die oorweldigende kapitaalbehoeftes, kon die minister nie sy weg oopsien om wesenlike belastingaanpassings te maak nie. Slegs die laer inkomstegroepe trek voordeel uit die begroting.

Wesenlike bedrae is geallokeer om die belange van die armes te beskerm. Die uitdaging is om seker te maak dat hierdie fondse effektief aangewend word. Soos die minister tereg meld, “... the quantum of the rands and cents allocated to these programmes is not what provides relief. No, we can only be satisfied when we know that the quality of life of the poor is improving”. Uiteraard kan die belange van die armes net volhoubaar aangespreek word indien werkskepping versnel word. Wesenlike bedrae is ook vir dié doel opsy gesit.

Samevattend beskou, is dit ’n begrotingsrede met min dinamika en verrassings. ’n Mens het die indruk gekry dat die minister ’n oorgangs- begrotingsrede gelewer het. In sy woorde: “There will be a new administration in place next year, and there will no doubt be new insights on which to draw in framing the next budget and medium term expenditure framework.”

  View Archives


  Johannesburg

  Tel: +27 (0) 87 985 0935
  infojhb@exceed.co.za

  London, UK

  Tel: +44 (0) 1784 439 955
  www.exceeduk.co.uk

  Somerset West

  Tel: +27 (0) 21 852 0382/4
  swest@exceedsw.co.za

  Cape Town

  Tel: +27 (0) 21 915 6666
  tygervalley@exceed.co.za

  Paarl

  Tel: +27 (0) 21 872 7118
  paarl@exceed.co.za