Tax & Advisory » Company News » Nuwe aanstellings by Tenk Loubser & Associates

Nuwe aanstellings by Tenk Loubser & Associates

Verskeie eerstejaarsklerke werk sedert die begin van die jaar by Tenk Loubser & Associates se kantore te Somerset-Wes en Tygervallei.

Nuwe klerke by Exceed, TygervalleiBy die Tygervallei-kantoor het die volgende nuwe aanstellings plaasgevind (v.l.n.r.) Gerda van der Westhuizen (klerk), Edna Jooste (Persoonlike Assistent van Mnr Gerrit van Rhyn), Isabelle van Wyk (Persoonlike Assistent van Mnr Willie Smith) en Zahn Baard (klerk).

Nuwe klerke by Exceed, Somerset Wes Die klerke by die Somerset-Wes kantoor is (v.l.n.r.) Carla Venter (tweede jaar), Maylene Scholtz en Casper Schmidt.