Tax & Advisory » Company News » Tenk Loubser & Associates Aankondiging

Tenk Loubser & Associates Aankondiging

Jaco Odendaal

As ‘n integrale deel van die visie van Tenk Loubser & Associates naamlik om geïntegreerde, gespesialiseerde professionele dienste aan ons kliënte te lewer, sal Jaco Odendaal GR(SA) vanaf 1 Julie 2010 saam met Tenk Loubser betrokke wees by die lewering van gespesialiseerde belasting- en bestuursdienste. As sulks sal hy gebaseer wees in die Stellenbosch-kantoor.

Jaco sal steeds verantwoordelik wees vir die hantering van sekere oudits en sal beskikbaar wees vir bestuurs- en belastingadvies aan bestaande en nuwe kliënte.

Jaco kan gekontak word by 021 882 8140 of 082 928 4327 of per e-pos by jaco@exceed.co.za.