Audit & Accounting » Company News » Tenk Loubser (Kaapstad) Ing Betrokke By Goeie Saak

Tenk Loubser (Kaapstad) Ing Betrokke By Goeie Saak

Tenk Loubser (Kaapstad) Ingelyf het ‘n putjie en vierbal geborg op 22 September 2009 ten bate van die Huis Jabes Veiligheidshuis vir vroue en hul kinders wat slagoffers is van
huishoudelike geweld.

Die S.O.S Trust is gestig deur die Durbanville se sakekamer om hul sosiale verantwoordelikheid teenoor die gemeenskap na te kom deur middel van verskillende projekte. Huis Jabes is die eerste projek van die S.O.S Trust en het sy deure op 1 Junie 2008 geopen.

Alle inkomste wat uit die dag gemaak is, is geskenk aan Huis Jabes Veiligheidshuis vir Vroue. Ander borge soos Volkswagen en Sanlam was ook betrokke by die dag.

Indien enige iemand Huis Jabes wil ondersteun kan hulle gekontak word by tel nommer: 083 564 3313 of Epos: adri@sostrust.co.za – of info@huisjabes.co.za

Van links na regs is die volgende spelers wat deelgeneem het aan die Golfdag: Hannes Zwiegers., Peet Steenkamp (Norpharm BK) Charl Holtman (Earth Foods Marketing (Edms) Bpk, Willie Smith (Direkteur van Tenk Loubser (Kaapstad) Ingelyf).