Welwillendheidsprojek

Hamlet Selfsorgoord’n Onlangse besoek aan die Hamlet Selfsorgoord in Prins Alfred Hamlet naby Ceres het Louise Botha van Exceed Somerset-Wes aan die nood en swaarkry van vele minder bevoorregtes herinner – en aan die oorvloed wat die meeste van ons ervaar.

Toe Louise ’n maand tevore die roeping ontvang om die 40 behoeftige mans en vroue in die Hamlet Selfsorgoord te ondersteun, het sy gewonder hoe sy die nodige middele bymekaar sou maak. Met haar besoek aan die oord kon sy egter die inwoners van kussings, komberse, warm musse, toiletware, waspoeier en eetgoed voorsien.

“Ek het pyn, hartseer en swaarkry in die mense se oë gesien. En tog was hulle sό dankbaar! Ashley het haar arms om my gegooi en my spontaan gedruk en gesoen. Oom Gerald het sy hand stadig uitgesteek en versigtig sy woorde gekies om my plegtig te bedank.”

Louise se gebed is dat ons, ons bereid sal verklaar om diensbaar te wees sodat Christus deur ons kan werk.

Hamlet Selfsorgoord