Tax & Advisory » Industry News » Belastingvrystelling op rente gou ingekort

Belastingvrystelling op rente gou ingekort

Sonja FrankDie rente wat Suid-Afrikaners uit bronne in Suid-Afrika verdien, word in sekere gevalle van belasting vrygestel om besparing in die middel en laer inkomstegroepe aan te moedig. Tans word dit egter as ’n belasting-beplanningsgeleentheid aangewend – ’n gebruik wat binnekort beëindig sal word.

Ingevolge die Inkomstebelastingwet word rente wat aan die bogenoemde vereistes voldoen, soos volg vrygestel:

  • R30 000 vir die 2010 jaar van aanslag (R32 000 vir die 2011 jaar van aanslag) waar die persoon 65 jaar of ouer is en
  • R21 000 in alle ander gevalle (R22 300 vir die 2011 jaar van aanslag).

Die Belastingwysigingswetsontwerp wat gedurende Mei 2010 gepubliseer is, maak dit egter duidelik dat hierdie belastingvrystellingsdrempel deur individue gebruik word in gevalle waar daar familielenings tussen verbonde persone is – en dat dit nie die goedkeuring van die Wetgewer wegdra nie. ’n Stigter van ’n trust hef bv. rente op sy lening aan die trust, met die gevolg dat die eerste R21 000 se rente wat so ontvang word, vrygestelde inkomste is.

Die Wetgewer gaan ’n stokkie hiervoor steek. Die voorgestelde wysiging bepaal dat slegs rente wat van die volgende binnelandse bronne ontvang word, vrygestel sal wees:

  • rentedraende produkte wat op die Johannesburgse Effektebeurs gelys is,
  • rente wat deur die regering betaal word,
  • rente wat deur ’n bank betaal word,
  • rente wat deur ’n mediese skema betaal word,
  • rente wat deur ’n kollektiewe bedingingskema betaal word,
  • rente verdien op makelaarsrekeninge.

Die voorgestelde datum waarop hierdie wysiging in werking tree, is vanaf 1 Januarie 2010.

Vir verdere inligting kontak Sonja Frank by die Stellenbosse kantoor, tel. 021 882 8140 of e-pos sonja@exceed.co.za.