Tax & Advisory » Industry News » Hersien polisse en verlig druk

Hersien polisse en verlig druk

Indien kontantvloeiprobleme u slapelose nagte besorg, kan u dit oorweeg om u polisse te herstruktureer om uitgawes te besnoei.

Bestaande polisse met gelyke premies kan byvoorbeeld omgeskakel word na premies wat stygend van aard is. Sodanige premiebedrae is aanvanklik minder en kan u help om u kontantvloei vir minstens die volgende twee jaar te verbeter.

Dit is egter nie ’n langtermynoplossing nie, aangesien die aanvanklike premievermindering van polisse met ’n stygende premiepatroon gewoonlik binne vyf jaar deur die jaarlikse stygings uitgewis word. Daarna oorskry die stygende polis se premie dié van die gelykblywende premie. In die langtermyn is polisse met ’n stygende premiepatroon heelwat duurder.

Gelyke teenoor stygende premiepatrone

’n Omskakeling kan verder koste-implikasies inhou, terwyl die polishouer se gesondheid ook ’n rol speel. Die meeste versekeraars verlang bevestiging van ’n aansoeker se goeie gesondheid voordat omskakelings oorweeg word. Nog ’n faktor is ouderdom: wanneer ’n polishouer later wil terugkeer na ’n gelyke premie, kan die premie hoër wees omdat die polishouer intussen ouer geword het.

Aangesien al hierdie faktore deeglik oorweeg moet word voordat bestaande polisse herstruktureer word, is kundige advies raadsaam. In sommige gevalle is dit nie in polishouers se belang om polisse om te skakel nie.

Vir verdere besonderhede, advies of hulp met die omskakeling van polisse, kontak André Ferreira van Exceed Private Clients by tel. 021 915 6666 of andref@exceed.co.za.